Choď na obsah Choď na menu
 

Ako voliť?

Vážený volič, v sobotu 10. novembra, po príchode do volebnej miestnosti:

 

 • Po preukázaní sa občianskym preukazom dostaneš dva hlasovacie lístky

 

 •  Na jednom budú uvedení 3 kandidáti na primátora, z ktorých si môžeš vybrať jedného, a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla

 

 • Na druhom bude uvedených 25 kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva, z ktorých si môžeš vybrať od jedného až po dvanásť, a to zakrúžkovaním ich poradového čísla.

 

 

hun.jpg

 

Volebné okrsky:

 

Okrsok č. 001: Želiezovce časť Svodov 

miestnosť pre hlasovanie: Kultúrny dom Svodov    


 
Okrsok č. 002: Želiezovce časť Mikula,

 • ul. Mikulská     

 • ul. Nábrežná      

 • ul. Sadová       

 • ul. SNP   č. 52 – 195           

miestnosť pre hlasovanie: Materská škola , SNP 93    

 

Okrsok č. 003: Želiezovce - Mierová osada         

 • ul. Školská       

 • ul. Vrbová       

 • ul. Ľ.Štúra 1-10      

 • ul. Jesenského      

 • ul. Potočná       

 • ul. Sacherova     

 • ul. Hurbanova    

 • ul. Kosúthova   

 • ul. Záhradná   

 • ul. Orgovánová    

 • ul. Krátka       

 • ul. Gorkého  

 • ul. Tichá       

 • ul. Fr. Kráľa       

 • ul. Pionierska      

 • ul. Kherndlova      

 • ul. Poľná      

miestnosť pre hlasovanie: Základná škola s vyuč. jazyk. slov., Mierová 67

 

Okrsok č. 004: Želiezovce - Staré Želiezovce 

 • ul. SNP  č. 3 – 51     

 • ul. Jarmočná      

 • ul. Cintorínska      

 • ul. Zlatnícka      

 • ul. Hronská       

 • ul. Jókaiho       

 • ul. Jilemnického      

 • ul. Sládkovičova     

 • ul. Poštová       

 • ul. Petöfiho           

 • ul. Agátová  

 • ul. Nezábudková 

 • ul. Tržná  

 • ul. Lipová  

 • ul. Tulipánová 

 • ul. Brezová  

 • ul.Narcisová 

 • ul. Rozmarínova    

miestnosť pre hlasovanie: Mestský úrad - zasadacia miestnosť, SNP 2

 

Okrsok č. 005: Želiezovce – Sídlisko Stred I.                

 • ul. Mierová           

 • ul. Rákócziho  

miestnosť pre hlasovanie: Kultúrny dom, Mierová 40

 

Okrsok č. 006: Želiezovce – Sídlisko Stred II.     

 • ul. Komenského  č.1 - 8 a 43-44     

 • ul.Slnečná        

 • ul. Ľ.Štúra  č. 11 - 14     

 • ul.Schubertova       

 • ul. Úzka  

 • ul. Nová       

 • časť Jarok  

miestnosť pre hlasovanie: Kultúrny dom, Mierová 40

 

Okrsok č. 007: Želiezovce – Nové Želiezovce              

 • ul. Kpt. nálepku      

 • ul. Fučíkova       

 • ul. Komenského      

 • ul. Dóžova       

 • ul. Hviezdoslavova      

 • ul. Železničná      

 • ul. Adyho       

 • ul. Ružová  

miestnosť pre hlasovanie: Základná škola s VJM, Komenského

 

Okrsok č. 008  

 • Veľký Dvor       

 • Rozina       

 • Albert       

 • Karolina        

miestnosť pre hlasovanie: ÚVTOS Želiezovce, Veľký Dvor