Choď na obsah Choď na menu
 

KURUCOVÁ Henrieta, Ing.

rod. Beňovákuru-fin-2.jpg

 

Kandidujem pod číslom: 16

 

VEK: 43

 

ZAMESTNANIE:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, pracovisko Želiezovce, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – samostatný radca

 

PREČO KANDIDUJEM:

Moje rozhodnutie ísť kandidovať do komunálnych volieb je hlavne preto, že som Želiezovčanka a záleží mi na úspechu nášho mesta. Je dôležité, aby sa chopili príležitosti ľudia, ktorí chcú pre naše mesto niečo urobiť, aby sa vytvorila komunita aktívnych ľudí, ktorým záleží na  budúcnosti nášho mesta. 

 

O MNE:

Narodila som sa v Želiezovciach ako druhorodené dieťa v rodine Milana Beňa (ktorý pracoval dlhé roky v PD Želiezovce) a Kataríny Beňovej, rod. Čavojecovej ( ktorá pracovala, ako učiteľka v želiezovských školách). Od narodenia som žila Želiezovciach - v mestskej časti Svodov, kde som prežila svoje detstvo spoločne s bratom Milanom. Po uzavretí manželstva som žila v meste Želiezovce a teraz spolu s rodinou opäť žijem vo Svodove.

Základnú školu som navštevovala v Želiezovciach, strednú školu v Kalnej nad Hronom, vysokoškolské vzdelanie som ukončila na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor ekonomika a manažment podniku. Svoje štúdium som ukončila získaním pedagogickej spôsobilosti - získaním pedagogického minima .

Od roku 2004 som zamestnaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, vysunuté pracovisko Želiezovce na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Popri zamestnaní som absolvovala mnoho výcvikov a školení v sociálnej a psychologickej oblasti.

Od roku 1995 žijem v manželstve s Ľubomírom Kurucom, ktorý pochádza zo Želiezoviec – časti Mikula. Spolu vychovávame dvoch synov – 21- ročného Lukáša a 17- ročného Jakuba.

V roku 2006 som bola zakladajúcou členkou Občianskeho združenia Svodov, ktorého som predsedom a štatutárnym zástupcom.

 

Máte otázku, alebo podnet?

Napíšte mi prosím na: kurucova@zeliezovce.info

sk-web.jpeg