Choď na obsah Choď na menu
 

TÓTH Alexander, Mgr.

Kandidujem pod číslom: 25 alex-foto-fin.jpg

 

Rodinný stav:

Slobodný

 

Vek: 37

 

Zamestnanie:

 

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže SR - ÚVV a ÚVTOS Bratislava - vedúci odborný referent verejného obstarávania.

 

Prečo kandidujem:

 

Svoje dlhoročné skúsenosti z profesijného a osobného života chcem poskytnúť všetkým obyvateľom Želiezoviec a svojou prácou poslanca vytvárať dôstojné podmienky pre Váš život.

 

Skúsenosti v kocke:

 

  • 9 rokov praxe v oblasti životného prostredia,
  • 3 roky praxe v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác,
  • 3 roky praxe v oblasti bezpečnostných zborov,
  • 2 roky poslanec Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.

 

Ostatné:

 

  • Člen komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia mestského zastupiteľstva v Želiezovciach,
  • Člen výboru Základnej organizácie Odborového zväzu ZVJS pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave,
  • Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave,
  • Člen rady Spoločenstva vlastníkov bytov, Novoveská 14, Bratislava,
  • Člen poľovného združenia HUBERT Hronovce.

 

O mne:

 

Som syn Ing. Alexandra Tótha, ktorého môžete poznať ako bývalého predsedu PD POHRONIE Želiezovce a Judity Tóthovej, rod. Huťkovej, toho času obaja na dôchodku. Mojou sestrou je Ing. Marianna Šedivá. Pochádzam z rodiny želiezovčanov, ktorej korene siahajú minimálne do začiatku 19. storočia.

 

Mám ukončené stredoškolské štúdiá na Strednej poľnohospodárskej škole v Leviciach (odbor agropodnikanie), nadstavbové štúdium na Strednej priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici (odbor potravinár) a vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor environmentálna ekológia).

 

Po štúdiách som kariéru začal na Mestskom úrade v Želiezovciach, venujúc sa 3,5 roka najmä odpadovému hospodárstvu. Bol som aj pri zrode tradície Dňa Zeme v Želiezovciach ako aj projektu Art for help.

 

V súčasnosti som príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a pôsobím v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na referáte verejného obstarávania ako vedúci odborný referent, kde mám na starosti okrem verejného obstarávania aj životné prostredie a služobné byty.

 

Máte otázku, alebo podnet?

 

Napíšte mi prosím na: toth@zeliezovce.info

________________________________

Art for Help: Vydražené diela

toth---art-for-help.jpg

 

_______________________________

Deň Zeme: potok Vrbovec

toth---den-zeme.jpg

 

_______________________________

Deň Zeme: Detské ihrisko na Hurbanovej

toth---den-zeme-4.jpg

 

_______________________________

Deň Zeme: Infotabule v parku

toth---den-zeme-3.jpg

 

sk-web.jpeg