Ivan  - Deň Mikuli 2018 víťazi z Maďarska, odovzdávanie monografie Mikuly pre zástupcov Maďarska